Historie | Bestuur

Bestuursjaar 2015 – 2016: Charter jaar

Voorzitter: J.W.L. Reiff / Vicevoorzitter: R.M.W. Kroos / Penningmeester: H. Coppen / Secretaris: R. Kroos

Bestuursjaar 2016-2017

Voorzitter: R.M.W. Kroos / Vice voorzitter: R. Agtersloot / Penningmeester: H. Coppen / Secretaris: S. Sassen

Bestuursjaar 2017-2018

Voorzitter: R. Agtersloot / Vice voorzitter: P. Wuts / Penningmeester: H. Coppen / Secretaris: B. Receveur / IRO: E. Spekreis

Bestuursjaar 2018-2019

Voorzitter: P. Wuts / Vice voorzitter: S. Sassen / Penningmeester: H. Coppen / Secretaris: L. Hinskens / IRO: E. Spekreis

Bestuursjaar 2019-2020

Voorzitter: S. Sassen / Vice voorzitter: A. Hovestad / Secretaris Pro: R.M.W. Kroos

eindbanner